Jaç protector al jardí

Em pots dir què és el mulch, com es fa servir i perquè i com es diu en català?

El "mulch" és una capa de material que es col·loca sobre la superfície del sòl per protegir les plantes i millorar la fertilitat del sòl. A continuació, es detallen les característiques del mulch:


En català, el mulch es coneix com a "jaç protector" o "encoixinat".

Per tant, el mulch és una tècnica útil per a la jardineria i l'agricultura que consisteix a col·locar una capa de material sobre el sòl per protegir les plantes i millorar la fertilitat del sòl. En català, es coneix com a "jaç protector" o "encoixinat".